آموزش تربیت سگ

icon 4

برای مشاوره و رزرو نوبت برای تربیت سگ با ما تماس بگیرید.

آموزش تربیت سگ

زمانی که انسان سگ را از محیط وحشی اش خارج ساخت و از آن به عنوان یک حیوان خانگی بهره برداری کرد تربیت و آموزش این حیوان نیز ضرورت یافت به عبارت دیگر چنانچه این عضو جدید در تمام قسمتهای خانه ادرار کند و یا تمام شب را ناله و زوزه سر دهد هیچگاه مورد قبول اعضاء خانواده قرار نخواهد گرفت.

بنابراین برای حضور در دنیای جدید انسانها، نیاز به یکسری آموزشهای رفتاری خواهد داشت. شما نمیتوانید از یک توله جدید انتظار داشته باشید که تمام شب یک حیوان خانگی بی‌عیب و نقص باشد. او در روندهای اجتماعی و آشنا شدن با مردم به کمک شما احتیاج دارد.

در واقع آموزش و تربیت ایجاد ارتباط بین حیوان و صاحبش را به شدت افزایش میدهد. انجام یک آموزش موفق همه جا و بوسیله هر فردی به خوبی قابل اجرا است. اما باید توجه داشت که در خلال آموزش و تربیت انتظار داریم که یک حیوان مهاجم به یک موجود آرام و خوش اخلاق تغییر یابد. حال این تغییر چگونه ایجاد میشود؟

آموزش تربیت سگ

هر سگ تربیت شده ای می بایست که حداقل ۵ دستور اصلی را بلد باشد. این دستورها عبارتند از بایست، بنشین، بخواب بی‌حرکت و بیا. چنانچه سگ این دستورات را نشناسد و یا عمل نکند صاحبش را با مشکلات عدیده‌ای مواجه میسازد به خاطر داشته باشید که تربیت سگ به عهده صاحب آن است هیچ سگی نمی‌تواند بدون تربیت و آموزش یک موجود خوش رفتار در خانه باشد تربیت و آموزش باعث میشود که سگ تحت کنترلی را چه در خانه و چه در محیط خارج و اجتماع در اختیار داشته باشید.

از سوی دیگر چنانچه سگ دقیقا از منظور شما مطلع گردد دستور را به بهترین شکل اجرا کرده و از زندگی خود لذت میبرد و همین امر باعث میگردد که هوشیاری و قابلیت های آن افزایش یابد در مواردی آموزش و تربیت میتواند باعث حفظ سلامت و حیات حیوان گردد.

این نکته را باید به خاطر سپرد که یک سگ قابل قبول سگی است که تنها با یکبار دستور دادن متوجه دستور گردد و آن را اجرا نماید. سگ‌ها نیز همچون اطفال کوچک هستند. کنجکاو و علاقه‌مند می‌باشند. آن‌ها جهان را به طرق مختلف آزمایش و امتحان می‌کنند یک سگ به محض آنکه متوجه گردد که شما احتیاجات خواسته‌های او را برآورده میسازید سعی میکند که به طرق مختلف توجه شما را جلب نماید و در این بین میبایست که این رفتارهای طبیعی را به سمتی هدایت کرد که مورد قبول بوده و مفید باشد.

آموزش تربیت سگ

از دید عملی سگ‌ها در رفتارهای خود چنان هستند که با کمترین مزاحمتی حداکثر فواید را برسانند، ولی اگر سگ شما بیاموزد که با ناله کردنهای مداوم به خواسته خود میرسد این تعبیر در مورد اطفال مناسب تر باشد در موقع لزوم ناله خواهد کرد. اگر سگ بیاموزد که با غذا نخوردن توجه شما را جلب می کند، غذا نخواهد خورد.

اما اگر سگ از همان برخورد اول با شما بیاموزد که انجام دستورات باعث جایزه گرفتن میشود و تخلف از آن‌ها باعث برخوردهای قاطع میگردد باعث میشود که راه آسانتر را انجام دهد و طبیعتا راه آسان همان راهی است که مورد نظر شما است.

کلماتی که در تربیت سگ‌ها استفاده میشوند قابل اطمینان و یکنواخت هستند. به عبارت دیگر اطمینان سگ نسبت به شما میبایست به همان میزان اطمینان شما به سگ باشد. این اطمینان زمانی حاصل میشود که عکس العملهای یک عمل خاص همواره یکسان باشد.

در تربیت این عمل بدین معنا است که یک عمل خاص همیشه ممنوع است و یا همیشه باید انجام شود دودلی و ناهماهنگی خطرناکترین عامل در تربیت میباشد یک سگ آموزش دیده میداند که چه کارهایی را میتواند انجام دهد و از انجام چه کارهایی ناتوان است و این امر تنها با برخوردهای یکنواخت صورت‌پذیر میباشد سگی که با انجام صحیح یک عمل تشویق میشود و با غلط انجام دادن آن تنبیه میگردد به زودی رفتارهای قابل قبول را خواهد آموخت.